Przez informację do godnego życia. Centrum dla cudzoziemców

Spotkanie dotyczące uruchomienia centrum informacji dla cudzoziemców.

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim uruchomiono 3 września. Od tej pory, w każdy piątek, mają w nim dyżurować specjaliści gotowi do pomocy właśnie cudzoziemcom. Tak co najmniej do końca tego roku. Zadanie to zlecił zarząd powiatu polickiego. Realizują je dwie organizacje pozarządowe ze Szczecina.

Centrum korzysta z pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5. Można przyjść osobiście, w godz. 10 – 15, lub skorzystać z pomocy zdalnej: e-mail – police.foreginers@gmail.com lub tel. 723-388-460. Udzielą jej specjaliści z takich dziedzin, jak: prawo, rynek pracy, sprawy gospodarcze, podatkowe, obywatelskie.

W powiecie polickim cały czas przybywa cudzoziemców. Widać to także w danych, którymi dysponuje tutejszy Powiatowy Urząd Pracy. Pracodawcy bowiem informują go o ich zatrudnianiu. Dla wielu przedsiębiorców są ratunkiem przed dotkliwymi problemami kadrowymi.

– Na przestrzeni ostatnich lat liczba składanych oświadczeń (o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi* – red.) wzrosła ze 180 do 4 tysięcy w ciągu roku – informował na spotkaniu dotyczącym uruchomienia centrum informacji Paweł Wieczorkowski, dyrektor PUP w Policach. – W roku ubiegłym, który wydawałoby się, że jest takim mocno kryzysowym, ponad 3900 oświadczeń zostało złożonych. W tym roku, na koniec sierpnia, mamy 3700 oświadczeń. I obserwujemy systematyczny wzrost.

Polickie centrum informacji dla cudzoziemców prowadzą dwie organizacje ze Szczecina: Fundacja Ludzkie Sprawy oraz Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej „ESPRIT”. Złożyły wspólną ofertę w ogłoszonym przez powiat konkursie.

– Po raz pierwszy w historii powiatu mamy ofertę wspólną dwóch organizacji pozarządowych – mówiła Beata Chmielewska z zarządu powiatu polickiego. – Oferta była wysoko oceniona przez komisję. Zarząd ją zatwierdził.

Realizatorzy zapowiedzieli, że ich zadaniem jest wsparcie cudzoziemców przede wszystkim przez informację, bo właśnie ona jest im potrzebna, żeby mogli godnie żyć.

– Nie chcemy im dawać ryby, damy im wędkę – mówiła Joanna Świątek-Wojnarowska z Fundacji Ludzkie Sprawy.

Dzięki działalności centrum informacji wiedzę o problemach i potrzebach cudzoziemców będą też mogły pozyskiwać samorządy i instytucje.

W ten piątek (10 września) w centrum dyżur ma pełnić księgowa a zarazem doradca gospodarczy i obywatelski. Wspiera klientów zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej oraz potrzebujących wsparcia w sprawach dnia codziennego.

***

* Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia to procedura uproszczona. Pozwala obywatelowi jednego z 6 państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy) wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.