Remont Nadbrzeżnej za kilka lat

ulica Nadbrzeżna w Policach

Na remont ul. Nadbrzeżnej w Policach będzie trzeba poczekać jeszcze co najmniej kilka lat. Pierwszeństwo ma droga Police – Szczecin prowadząca przez Przęsocin.

W 2013 roku w budżecie starostwa było bodaj 700 tys. zł na remont Nadbrzeżnej – przypomina radny Janusz Szwyd (KO). – Ta droga miała być remontowana, ale odstąpiono od tego, bo gazownicy przystąpili do wymiany rury gazowej. Mieliśmy poczekać, aż zakończą remont i naprawią drogę. Gazownicy rurę wymienili, a droga nadal jest dziurawa…

W mediach jest mowa o olbrzymich pieniądzach na remonty dróg lokalnych, a realnie wygląda to tak, że ich po prostu nie ma – odpowiada starosta Andrzej Bednarek (Gryf XXI). – Jeśli chodzi o Nadbrzeżną, to szacunkowy kosztorys mówi o kwocie około 4,5 miliona złotych. Wykonanie będzie uzależnione od znalezienia środków finansowych, co jest oczywiste. Ale trzeba też pamiętać, że lada moment rozpoczniemy modernizację części drogi Police – Szczecin (tej przez Przęsocin – red.). I nawet gdyby były pieniądze, to te dwa remonty nie mogą być robione równocześnie. Jeśli patrzeć na PDH, na bliską perspektywę utuchomienia procesu inwestycyjnego, gdzie mówi się o roku 2021, i na strategiczne znaczenie tej drogi Police – Szczecin, to na pewno ona będzie modernizowana jako pierwsza. Dopiero gdy zamkniemy tamtą inwestycję, będziemy mogli rozprawić się docelowo z Nadbrzeżną. Natomiast wiemy, że przeniesienie ruchu z remontowanego odcinka leśnego spowoduje, że będziemy musieli ją utrzymywać w należytym stanie, żeby nie powodować jeszcze większego dyskomfortu.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.