Rusza nabór do Młodzieżowej Rady Regionu

budynek starostwa w Policach przy ul. Tanowskiej

Policki starosta ogłosił nabór kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Regionu w Policach. Można ich zgłaszać do 19 kwietnia.

Kandydatem na Radnego Młodzieżowej Rady Regionu w Policach może być każdy, kto:

  • ukończył 13 lat;
  • mieszka na terenie powiatu polickiego
  • jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej

Młodzieżowa Rada Regionu w Policach może liczyć od 7 do 13 radnych. Jest organem apolitycznym. Jej zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych oraz działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia.

Kandydata należy zgłaszać na specjalnym formularzu, razem z opinią dyrektora szkoły o kandydacie oraz klauzulą informacyjną.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, z dopiskiem: „Ogłoszenie Starosty Polickiego o naborze kandydatów na Radnych MRR w Policach 2019”, w terminie do 19 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu do kancelarii).

Na ewentualne dodatkowe pytania odpowiada Justyna Kwiecień, starszy Specjalista w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach (pokój 219, tel. 91 43-28-148, e-mail: kwiecien@policki.pl).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.