Ruszy przebudowa drogi przez Przęsocin. Umowa podpisana

Firma Strabag przebuduje odcinek drogi przebiegającej przez Przęsocin. Powiat podpisał umowę na realizację tej inwestycji.

Przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z kanalizacją deszczową, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa.

To II etap inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”.

Dodatkowo, na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Policach, przebudowana zostanie sieć wodociągowa.

Wartość całej inwestycji to 14 milionów 850 tysięcy złotych. Jest ona dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Inwestycja powinna być ukończona do 30 kwietnia 2022 r.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.