Skatepark i wybiegi dla psów. Policzanie ułożyli budżet obywatelski

Mieszkańcy gminy Police zdecydowali, na co w 2020 roku zostaną przeznaczone pieniądze z tzw. budżetu obywatelskiego. Realizowane ma być sześć z szesnastu projektów – dwa w mieście i cztery w sołectwach.

W kategorii projektów miejskich najwięcej głosów zebrał wniosek nr 7: „Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej w Policach” (625 głosów). Drugi był wniosek nr 5: pn. „POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW – urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic” (619 głosów).

Na kolejne osiem z dziesięciu „miejskich” projektów nie wystarczyło już pieniędzy. Sumaryczny szacowany koszt dwóch pierwszych wynosi bowiem ponad 913 tys. zł.

W kategorii projektów sołeckich największe poparcie zdobył wniosek nr 4: „Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Tatynia” (611 głosów). Kolejne zakwalifikowane do realizacji to: „Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo” (nr 14, 539 głosów), „Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin” (nr 1, 482 głosy) i „Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz” (nr 15, 242 głosy).

Projekty „sołeckie”, na które nie wystarczyło pieniędzy, to modernizacja placu zabaw w Uniemyślu i zagospodarowanie terenu za świetlicą w Tatyni.

One Thought to “Skatepark i wybiegi dla psów. Policzanie ułożyli budżet obywatelski”

  1. Beneficjent007

    To skandal!!!
    Skate Park powinien zostać sfinansowany z budżetu gminy!!! A nie z budżetu obywatelskiego!!!

    Już czuję ten smród psich odchodów w Parku Staromiejskim!!! To będzie porażka.

    Tylko 2 projekt!!! Budżet obywatelski schodzi na psy i to dosłownie!!!

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.