Status wniosku o EKUZ można sprawdzać w sieci

fot. pacjent.gov.pl

Status wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można sprawdzić online. Jest jeden warunek: musi być złozony za pośrednictwem IKP lub ePUAP.

EKUZ potwierdza status ubezpieczenia w NFZ. Na jego podstawie otrzymamy w krajach Unii Europejskiej opiekę zdrowotną w stanie nagłym, w niezbędnym zakresie, na takich samych zasadach jak ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym przebywamy. Prawo to obowiązuje także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jeżeli wniosek o wydanie EKUZ składamy za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub platformy ePUAP, w formularzu możemy podać adres e-mail do kontaktu. Jeśli to zrobimy, otrzymamy mailem potwierdzenie i identyfikator sprawy. Dzięki temu identyfikatorowi będzie można na specjalnej stronie NFZ (https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/sprawdz-status-swojego-wniosku-o-ekuz/) sprawdzać, na jakim etapie jest wniosek.

W statusie sprawy znajdziemy jeden z następujących komunikatów:

  • Przyjęliśmy wniosek do realizacji
  • Rozpatrujemy wniosek
  • Karta EKUZ została wysłana pocztą
  • Wniosek o EKUZ został rozpatrzony negatywnie – szczegółową informację zwrotną przesłaliśmy na wskazany adres
  • Przesyłka z EKUZ została zwrócona przez Pocztę. Prześlemy ponownie po uzyskaniu poprawnego adresu

Przy pierwszych dwóch statusach, gdy sprawa jest w toku, dostępna będzie dodatkowa informacja o szacowanym czasie, w którym EKUZ zostanie wysłany pocztą. Czas ten wyliczamy na podstawie aktualnej liczby złożonych wniosków i czasu niezbędnego na ich obsługę.

Gdy NFZ wyśle EKUZ, otrzymamy mailem link do śledzenia przesyłki pocztowej.

Przypominamy też, że okres ważności EKUZ jest różny. Emeryci otrzymują go na 20 lat, dzieci i młodzież – do ukończenia osiemnastego roku życia, a osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą – na 3 lata.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.