Szkoły po przerwie przyjmą uczniów. Także w Policach

Od poniedziałku (25 maja) do szkół podstawowych wrócą niektórzy uczniowie klas 1-3. Także w Policach. Ale jeszcze nie na zwyczajne lekcje.

Szkoły zapewnią na miejscu przede wszystkim zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę.

Wciąż będzie realizowane nauczanie zdalne. Wciąż też rodzice, którzy wolą pozostawać z dziećmi w domu, będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

– Szkoły, zgodnie z wytycznymi, zapewnią zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 1-3 – mówi Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM. – W Policach wolę skorzystania z tego rodzaju zajęć zadeklarowali rodzice około 100 dzieci, czyli mniej więcej 10 procent wszystkich uczniów tych klas.

Uczniowie klas ósmych mają mieć możliwość konsultacji na terenie szkoły, zwłaszcza z tych przedmiotów, które mają zdawać na egzaminie (oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego z nauczycielem). W szkole realizowane też mogą być zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie lub opinię o potrzebie uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach (dla nich zielone światło ministerstwo dało już tydzień wcześniej).

Oczywiście wszystkie zajęcia w szkołach mają być organizowane zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej. Placówki zostały odpowiednio przygotowane i wyposażone w niezbędne środki ochrony: maseczki, przyłbice, termometry itp.

Także rodzice, którzy zdecydują o powierzeniu szkole opieki nad dzieckiem, muszą wywiązać się z określonych obowiązków (m.in. informowania o stanie zdrowia dziecka). Dlatego wolę przyprowadzenia dziecka do szkoły rodzice zgłaszają placówce wcześniej.

Szkoły oczywiście pozostają w stałym kontakcie ze swoimi uczniami i ich rodzicami.

Rodzice dzieci do lat 8, którzy nie zdecydują się na odprowadzanie dzieci do przedszkoli (te gminne w Policach też już działają) lub szkół, nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego – okres jego wypłacania został przedłużony do 14 czerwca.

Na zdjęciu: W Policach najwięcej dzieci z klas 1-3 ma się pojawić w Szkole Podstawowej nr 8. Zgłoszonych jest 66.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.