Zaczęły się matury. W reżimie sanitarnym, bez części ustnej…

W Policach 166 osób przystąpiło w poniedziałek (8 czerwca) do egzaminu maturalnego. W tym roku odbywa się on później i w nieco zmienionej formule. Nie będzie egzaminów ustnych (z nielicznymi wyjątkami*), za to egzaminy pisemne odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. W Policach absolwenci przystąpili do egzaminów w dwóch placówkach: w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza (160 osób) i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej (6 osób). Na teren Zespołu Szkół uczniowie byli wpuszczani pojedynczo. Wszyscy wchodzący byli w maseczkach. Nikt postronny nie mógł wejść na teren…

Więcej...