Zaczęły się matury. W reżimie sanitarnym, bez części ustnej…

W Policach 166 osób przystąpiło w poniedziałek (8 czerwca) do egzaminu maturalnego. W tym roku odbywa się on później i w nieco zmienionej formule. Nie będzie egzaminów ustnych (z nielicznymi wyjątkami*), za to egzaminy pisemne odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym.

W Policach absolwenci przystąpili do egzaminów w dwóch placówkach: w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza (160 osób) i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej (6 osób).

Na teren Zespołu Szkół uczniowie byli wpuszczani pojedynczo. Wszyscy wchodzący byli w maseczkach. Nikt postronny nie mógł wejść na teren tej placówki.

W poniedziałek maturzyści piszą egzamin z języka polskiego.

***

*Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego w tym roku może przystąpić absolwent, który musi przedstawić wynik takiego egzaminu w rekrutacji na zagraniczną uczelnię lub jest on mu niezbędny do zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W całym kraju w tym roku takich egzaminów ustnych odbędzie się 327.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.