Powstaje oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo

Przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku w Tanowie ma za mało podopiecznych. Dlatego zostanie zlikwidowane. Ale zastąpi je oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo – w ośrodku w Policach. Radni na ostatniej sesji zdecydowali o rozwiązaniu porozumienia z gminą Police na prowadzenie przedszkola specjalnego w Tanowie. – Porozumienie z gminą Police obowiązuje od kilkunastu lat, ale teraz okazuje się, że przedszkole w Tanowie, które przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ma coraz mniej wychowanków. W związku z tym zaproponowaliśmy gminie Police, by to porozumienie rozwiązać – tłumaczyła radnym…

Więcej...