Powstaje oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo

Przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku w Tanowie ma za mało podopiecznych. Dlatego zostanie zlikwidowane. Ale zastąpi je oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo – w ośrodku w Policach.

Radni na ostatniej sesji zdecydowali o rozwiązaniu porozumienia z gminą Police na prowadzenie przedszkola specjalnego w Tanowie.

– Porozumienie z gminą Police obowiązuje od kilkunastu lat, ale teraz okazuje się, że przedszkole w Tanowie, które przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ma coraz mniej wychowanków. W związku z tym zaproponowaliśmy gminie Police, by to porozumienie rozwiązać – tłumaczyła radnym Beata Chmielewska z zarządu powiatu polickiego.

Ale już powstaje oddział przedszkolny w SOSW 1 w Policach – dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, bo jest takie zapotrzebowanie.

– Nowe przedszkole, które teraz jest organizowanie jest jako oddział przedszkolny, już powstało w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. – poinformowała Beata Chmielewska. – I to zadanie będzie kontynuowane. Zawiązane będzie nowe porozumienie z gminą. Wszystkie dzieci będą miały zapewnioną opiekę przedszkolną, ale w SOSW nr 1.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.