Police z największą dotacją na usługi opiekuńcze. Dla osób starszych i schorowanych

Gmina Police dostanie najwyższą w województwie dotację na usługi opiekuńcze. Są one świadczone na rzecz osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych. Dotacja pozwoli m.in. na zwiększenie liczby godzin pomocy i objęcie nią kolejnych potrzebujących. W gminie Police już teraz z usług opiekuńczych korzysta ok. 160 osób. Świadczy je 40 opiekunek. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu Opieka 75+. Do 40 gmin Pomorza Zachodniego trafi na tego rodzaju pomoc 1,8 mln złotych. Gminie Police przypadło prawie 190 tys. złotych. Centrum Prasowe Wojewody podaje, że to najwięcej w województwie. – Rządowy program Opieka 75+ pozwala…

Więcej...