Police z największą dotacją na usługi opiekuńcze. Dla osób starszych i schorowanych

Gmina Police dostanie najwyższą w województwie dotację na usługi opiekuńcze. Są one świadczone na rzecz osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych. Dotacja pozwoli m.in. na zwiększenie liczby godzin pomocy i objęcie nią kolejnych potrzebujących.

W gminie Police już teraz z usług opiekuńczych korzysta ok. 160 osób. Świadczy je 40 opiekunek.

Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu Opieka 75+. Do 40 gmin Pomorza Zachodniego trafi na tego rodzaju pomoc 1,8 mln złotych. Gminie Police przypadło prawie 190 tys. złotych. Centrum Prasowe Wojewody podaje, że to najwięcej w województwie.

– Rządowy program Opieka 75+ pozwala gminom uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa na pokrycie połowy kosztów zadań własnych, jakimi są organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób w podeszłym wieku – informuje wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

Ten rządowy program funkcjonuje od 2017 r. Gmina Police już wcześniej z niego korzystała.

– Te środki pozwolą nam m.in. na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych dla osób starszych, które już z nich korzystają, a także na objęcie takimi usługami kolejnych potrzebujących – mówi Marta Tokarski, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. – Usługi te polegają m.in. na pomocy w: pielęgnacji, robieniu zakupów, utrzymaniu czystości w mieszkaniu. Są przeznaczone dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych.

Sami podopieczni także dopłacają do tego rodzaju usług. Ale w zdecydowanej większości kwoty dopłat są znacznie niższe od rzeczywistych kosztów (zależą od dochodu podopiecznego i jego sytuacji życiowej).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.