Umowa na nowy kombinat chemiczny podpisana

symboliczne wbicie łopaty pod Polimery Police

Spółka PDH Polska podpisała dziś (11 maja) umowę z Hyundai Engineering na realizację projektu Polimery Police. Instalacja ma zacząć pracę za trzy lata.

Projekt Polimery Police to budowa nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (1)

  • instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH)
  • instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP)
  • systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu
  • instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi
  • terminalu przeładunkowo-magazynowego do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich

Wydajność instalacji PDH ma wynosić 429 tys. ton propylenu rocznie, a instalacji PP – 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Całkowity szacowany koszt realizacji projektu wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp.). Reszta to koszty funkcjonowania PDH, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania.

Na koniec sierpnia planowane jest podpisanie umów kredytowych, które umożliwią rozpoczęcie prac ziemnych i budowlanych kompleksu w I kw. 2020 roku. Uruchomienie instalacji planowane jest na rok 2022.

Polipropylen jest jednym z dwóch najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych (drugi to polietylen). Wyroby z polipropylenu są używane m.in. w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Polipropylen jest również wykorzystywany w przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym, elektronicznym oraz samochodowym. Produkuje się z niego izolacje, rury, wykładziny, wyposażenie łazienek, niektóre meble. W przemyśle spożywczym jest używany do produkcji opakowań, puszek, słojów i butelek. Wykorzystywany jest też do produkcji artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.

PDH Polska S.A. to spółka powołana specjalnie do realizacji projektu Polimery Police, której akcjonariuszami są Grupa Azoty SA i Grupa Azoty Police SA.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.