Zlikwidują górę śmieci przy ul. Kamiennej w Policach. Ponad 15 milionów złotych dotacji

dziurawy płot wokół wysypiska przy ul. Kamiennej w Policach

Jest szansa, że sprzątną górę śmieci przy ul. Kamiennej w Policach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na to ponad 15 milionów złotych.

Powiat dostanie finansowe wsparcie na uprzątnięcie góry śmieci zalegających od lat przy ul. Kamiennej w Policach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na ten cel ponad 15 milionów złotych.

– Cała wartość przedsięwzięcia, tak wynika z wniosku złożonego przez Powiat Policki, to jest 18 milionów złotych – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW. – Z tego 85 procent, tj. 15,3 mln zł, w formie bezzwrotnej dotacji, będzie pochodziło ze środków budżetowych, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To środki z programu „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Jak tłumaczy wiceprezes Funduszu, program ten często jest określany jako ten na usuwanie bomb ekologicznych. Bo najczęściej dotyczy składowisk, na których znajdują się porzucone odpady zebrane przez podmioty, od których nie udało się uzyskać środków na ich uprzątnięcie – gdyż nie dysponują ani majątkiem, ani pieniędzmi, a często tych podmiotów po prostu już nie ma. To właśnie także przypadek składowiska przy ul. Kamiennej w Policach.

Powiat we wniosku o dofinansowanie zadeklarował, że zadanie wykona do końca listopada 2022 roku. I, jak zaznacza wiceprezes NFOŚiGW, obejmuje ono także zrekultywowanie terenu, na którym znajdują się te odpady.

fot. archiwum

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.