Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się cenom

Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych.

– To trudny czas dla nas wszystkich – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. – Niestety, niepokój społeczny sprzyja też nieuczciwym działaniom przedsiębiorców. Docierają do nas sygnały o rażącym podwyższaniu cen niektórych produktów żywnościowych i artykułów higienicznych. Podjąłem decyzję o powołaniu specjalnego zespołu w urzędzie, który będzie monitorował ceny. Jeśli praktyki zostaną potwierdzone, podejmiemy dalsze działania ograniczające tego typu negatywne zachowania.

W skład zespołu monitorującego ceny w sklepach internetowych wejdą pracownicy UOKIK. Pracownicy Inspekcji Handlowej skierowani zostali do monitorowania cen w sklepach, w tym sieciach handlowych.

UOKiK nie wyklucza też interwencji w sprawie nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym w odniesieniu do małych i średnich firm, których umowy na dostawę produktów mogą nie być respektowane.

– Dostajemy również skargi na sprzedawanie podstawowych produktów na marżach naruszających zasady współżycia społecznego – dodaje Tomasz Chróstny. – Wiele osób próbuje wykorzystać obecną sytuację biznesowo. Nie może być jednak mowy o zarabianiu na strachu obywateli.

UOKiK ma nadzieję, że w przygotowywanej specustawie pojawią się dodatkowe mechanizmy sankcji dla przedsiębiorców nadużywających swobody ustalania cen.

fot. archiwum

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.