W Policach będą mieszkania za remont. Ale też nowe zasady ustalania czynszu

Na zdjęciu: jeden z lokali, które mogą trafić do puli mieszkań za remont

W gminie Police będą mieszkania za remont. We wtorek (30 marca) radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Zmienia ona także inne zasady związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi, np. dotyczące okresowej weryfikacji dochodów najemców i dostosowywania wielkości czynszu.

Uchwała w sprawie wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police została przyjęta, ale jednomyślności wśród radnych nie było. Wprowadzane rozwiązania związane są przede wszystkim ze zmianą Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

– Dostosowując treść uchwały Rady Miejskiej do przyjętych przepisów, zmieniamy m.in.: sposób dokumentowania wysokości dochodów najemców mieszkań komunalnych, zasady przekazywania w najem socjalny lokali o obniżonym standardzie oraz wprowadzamy rzecz zupełnie nową w naszej uchwale: zasady przekazywania lokali mieszkalnych w zamian za ich remont – mówi Jakub Psański, zastępca burmistrza Polic.

Zwracał także uwagę, że najistotniejsza ze zmian dotyczy weryfikacji przez gminę dochodów najemców lokali komunalnych – ma się odbywać nie tylko przy ubieganiu się o lokal komunalny, ale także okresowo, nie częściej niż co 2,5 roku

– I jeśli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę przekroczy kryteria zawarte w uchwale rady miejskiej, to czynsz zostanie podwyższony proporcjonalnie do stopnia przekroczenia progów dochodowych – tłumaczy zastępca burmistrza.

Ale najwięcej kontrowersji u radnych wzbudzały określone w uchwale zasady wynajmowania bezterminowego mieszkań komunalnych w zamian za remont. Na poprzedniej sesji właśnie z tego powodu uchwałę wycofano z porządku obrad. Teraz wróciła. Uwzględniono jednak nieliczne uwagi zgłaszane przez klub radnych „Projektu Police”.

Nie uwzględniono na przykład wniosku, w którym proponowano zastąpienie losowania przyszłego najemcy lokalu za remont (jeśli chętnych będzie więcej) oceną punktową chętnych na taki najem.

– Ustawodawca w znowelizowanej ustawie wskazuje, że dotychczasowe zaświadczenia przedstawiane przez ubiegających się o najem lokali mają być zastąpione deklaracjami i oświadczeniami ubiegających się – tłumaczył Jakub Pisański. – Państwo radni proponują, żebyśmy różnicowali pretendentów na podstawie ich oświadczeń i deklaracji.

Radny Krystian Kowalewski przekonywał, że gmina powinna zmierzyć się z problemem weryfikacji składanych oświadczeń, żeby o przydziale mieszkania do remontu decydowała sytuacja potencjalnego najemcy, a nie los.

– Proponując kryteria punktowe mieliśmy na celu skierowanie tej pomocy do osób szczególnie tych mieszkań potrzebujących – oświadczył Krystian Kowalewski w imieniu swojego klubu „Projekt Police”. – Najsmutniejsze jest to, że burmistrz rozdając mieszkania nie postanowił rozwiązać żadnego problemu społecznego. Rozdając mieszkania pomniejsza pulę mieszkań dla osób od lat oczekujących na lokal komunalny. Może jak im się uda, to mieszkanie wylosują. Ale nie po to wybieramy burmistrza, aby decydował ślepy los.

Jakub Pisański odpowiadał, że to nie są lokale dla każdego.

– Nie wszyscy mogą ubiegać się o te mieszkania – mówił zastępca burmistrza. – Warunkiem jest niedysponowanie tytułem prawnym do nieruchomości, kwestie dotyczące dochodu nie wyższego niż określony w uchwale. To są mieszkania dla lepiej sytuowanych od tych, którzy kwalifikują się do lokali socjalnych, niemniej określona jest górna granica dochodu.

Za to w ostatecznej wersji uchwały zawarto zapis, o który wnioskował klub „Projektu Police”, dotyczący sposobu informowania o mieszkaniach przeznaczonych do wynajęcia za remont: informacje będą nie tylko na gminnej stronie i tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz w ZGKiM, ale też w lokalnych mediach. Uwzględniono również wniosek, o wskazanie minimum 30-dniowego terminu (od opublikowania listy lokali przeznaczonych do remontu) na składanie wniosków o przydział.

Ostatecznie uchwała została przyjęta głosami radnych z koalicji: Gryf XXI i KO. Zagłosowało za nią 13 radnych, a 8 było przeciw.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.