W Policach ma stanąć reaktor jądrowy

Na zdjęciu: podpisanie porozumienia. (fot. Grupa Azoty)

W środę, 29 marca, Grupa Azoty Police, amerykańska spółka Ultra Safe Nuclear Corporation i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały porozumienie dotyczące budowy w Policach małego modułowego reaktora jądrowego (MMR – Micro Modular Reactor) czwartej generacji. W najbliższym półroczu strony mają opracować program badawczy oraz przygotować plan budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji.

W pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora o mocy 30 MWt (megawatów mocy cieplnej – red). Ma on służyć jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy. Planowane jest podłączenie go do infrastruktury energetycznej GA Police, co ma pozwolić na opracowanie planu wykorzystania energii jądrowej do procesów chemicznych i wytwarzania pary oraz wodoru w obiektach spółki.

– Doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy, przede wszystkim sytuacja na rynku gazu, pokazała jak istotną kwestią dla funkcjonowania krajowego biznesu jest dywersyfikacja źródeł energii – mówi Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. – Nie mam wątpliwości, że inwestycje w tym kierunku powinny być traktowane priorytetowo, stąd wspieramy wszystkie projekty, w tym oczywiście również technologie SMR i MMR – których celem jest rozwój źródeł stabilnej i niskoemisyjnej energii w Polsce.

– Województwo zachodniopomorskie w ostatnich latach stało się miejscem strategicznych inwestycji, którym towarzyszy rozwój ważnych dziedzin nauki – mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. – Cieszę się, że obok „Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej” powstanie ośrodek, w którym nasi naukowcy i studenci będą mieli możliwość prowadzenia badań nad zaawansowaną technologią mikroreaktorów jądrowych.

– W planie rozwoju komunikowaliśmy również wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów, w tym MMR, co umożliwi pozyskanie dodatkowych megawatów zeroemisyjnych źródeł energii – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA. – Dzisiejsze trójstronne porozumienie podpisywane w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie otwiera Grupie Azoty drogę do skutecznego wdrożenia technologii MMR 4 generacji na terenie naszych zakładów.

– Wdrożenie naszych wysokotemperaturowych baterii jądrowych wraz z Grupą Azoty i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym otwiera drogę do dekarbonizacji oraz budowy nowoczesnej infrastruktury jądrowej oraz rozwoju kadr energetyki jądrowej w Polsce – mówi Francesco Venneri, dyrektor generalny i założyciel Ultra Safe Nuclear Corporation. – Projekt jest przykładem wsparcia USA w obszarze niezależności energetycznej Polski. W pełni popieramy plany Grupy Azoty dotyczące redukcji śladu węglowego i mamy przyjemność zaoferować Uniwersytetowi Zachodniopomorskiemu możliwości badań przemysłowych naszego mikroreaktora wysokotemperaturowego.

– Do budowy badawczego reaktora modułowego MMR czwartej generacji potrzebni są ludzie – mówi dr hab. inż. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. – Nowe, silne kadry, które będą specjalizowały się w energetyce atomowej. Przygotujemy je do pracy, zapoznamy z tą dziedziną, ponieważ mamy ku temu ogromne możliwości.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.