W Szczecinie pięć płatnych parkingów ze specjalnymi cennikami. Od 1 lutego

Od poniedziałku, 1 lutego, następują zmiany w systemie płatnego parkowania w Szczecinie. Po pierwsze – wchodzi do niego Strefa Zamieszkania Stare Miasto. Po drugie – powstają cztery specjalne płatne parkingi niestrzeżone.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto (SZSM) obejmuje ul. Łaziebną, ul. Mariacką, część ul. Tkackiej (od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej), część ul. Staromłyńskiej (od pl. Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicami Koński Kierat i Łaziebną), część ul. Koński Kierat (od ul. Mariackiej do ul. Farnej) oraz część ul. Staromiejskiej (od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego).

Ulice te od 1 stycznia nie mają statusu dróg publicznych, więc przestały być częścią Strefy Płatnego Parkowania. To umożliwia przyjęcie zasad innych niż w SPP.

Od 1 lutego postój na tym obszarze będzie płatny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

Ceny:

  • za pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1,50 zł
  • za każde kolejne 5 minut – 0,50 zł

Opłaty będzie można wnosić w parkomatach albo za pomocą systemów płatności mobilnych.

Regulamin SZSM przewiduje opłatę specjalną 200 zł (naliczaną co 24 godziny aż do opuszczenia strefy przez pojazd) za brak ważnego biletu postojowego. Tej samej opłacie podlega parkowanie poza miejscami wyznaczonymi.

Oprócz tego w systemie pojawiają się od 1 lutego cztery nowe płatne parkingi niestrzeżone (PPN):

  • pod Trasą Zamkową
  • przy ul. Czarnieckiego
  • przy ul. Ogińskiego (obejmuje wszystkie miejsca postojowe po lewej stronie ulicy)
  • przy ul. Szymanowskiego (obejmuje miejsca postojowe znajdujące się przy ścianie budynku Urzędu Miasta)

Parkingi te będą płatne w dni robocze w godz. od 8:00 do 17:00. Stawki są zróżnicowane.

Pod Trasą Zamkową i przy ul. Czarneckiego:

  • za pierwsze 15 minut zapłacimy 0,50 zł
  • za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 0,50 zł

Opłaty za parkowanie na PPN przy ul. Ogińskiego i ul. Szymanowskiego będą wyższe:

  • za pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1 zł
  • za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 1 zł

Opłaty będzie można uiszczać w parkomatach albo poprzez aplikacje mobilne (Sky Cash, moBiLET).

Kara za postój bez wykupionego biletu wyniesie 200 zł.

fot. NiOL

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.