Więcej za wychowawstwo. Dla nauczycieli z gminnych szkół podstawowych i przedszkoli

Nauczyciele ze szkół podstawowych w Policach dostaną po 300 złotych dodatku za wychowawstwo. To o 100 złotych więcej niż dostawali do tej pory. Tę podwyżkę narzuca zmieniona Karta Nauczyciela. Radni gminni we wtorek (27 sierpnia) przyjęli stosowną uchwałę.

Podwyżkę nauczyciele wywalczyli podczas kwietniowego ogólnopolskiego strajku. Jednak jej koszty, w dużej części (przynajmniej na razie), ponoszą samorządy. Ustawa narzuca minimalną kwotę dodatku – 300 złotych.

W Policach taka podwyżka oznacza zwiększenie wydatków gminy o około 300 tys. złotych w ciągu roku.

-Spodziewamy się, że subwencja oświatowa będzie trochę wyższa, ale z doświadczenia wiemy, że ona całych wydatków na oświatę nie pokryje – mówił Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach. – Jej wielkość wynika nie z negocjacji z samorządem, ale ze wzoru, na podstawie których ją się oblicza. Samorząd nie ma na to wpływu.

Wyższy dodatek w Policach będzie też dotyczył nauczycieli przedszkolnych. Chociaż ustawa tego nie narzuca. Ten wzrost w całości będzie musiała pokryć gmina.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.