Woda drożeje bo musi

fontanna z bliska

Według władz gminy Police mieszkańcy powinni się cieszyć z horrendalnych podwyżek opłat za kanalizację, bo finansują inwestycje ZWiK. A wzrost cen o jedną czwartą ma dać gminie nie prawie 10 milionów złotych, lecz tylko nieco ponad 5,5 miliona…

Asystentka burmistrza Elżbieta Biś przysłała nam polemikę z tezami zawartymi w artykule „Dlaczego drożeje woda”. Publikujemy ją poniżej. Bez komentarzy – na to przyjdzie czas.

1. W nawiązaniu do słów:

„W Szczecinie co czwarta złotówka z opłaty za ścieki idzie na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę wartej 1,2 miliarda zł oczyszczalni. W Policach takiej inwestycji nie było i raczej nie będzie. Ścieki trafiają do oczyszczalni w GA ZCh Police – a Zakłady z mieszkańców nie zdzierają, każą sobie płacić 2,49 zł za metr sześcienny. Reszta – prawie 7 zł na każdym metrze – to zarobek ZWiK.”

informuję:

W Policach część przychodu z opłat za wodę i ścieki zostanie przeznaczona na odtwarzanie majątku i nowe inwestycje, związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.

2. W nawiązaniu do słów:

„Kanalizacja Tanowa i Witorzy ma kosztować prawie 19 milionów złotych – na połowę tej kwoty gmina uzyskała dofinansowanie. Dobry interes? Niekoniecznie. Inwestycja jest bowiem całkowicie nieopłacalna.”

informuję:

Kanalizacja Tanowa kosztować ma 18 720 751,27 mln zł brutto, dofinansowanie wyniesie 9 707 493,04 zł , podatek VAT wyniesie 3 502 311,21 zł i w całości zostanie odzyskany przez spółkę ZWiK. W związku z powyższym realny koszt inwestycji wyniesie 15 227 440,06 zł., w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 9707493,04 zł, czyli z budżetu Gminy zostanie wydana kwota: 5519947,02

3. W nawiązaniu do słów:

„To są koszty kanalizowania gminy wbrew mieszkańcom i ekonomii.”

informuję:

Mieszkańcy Tanowa od lat zwracają się do Burmistrza Polic o kanalizację drugiej co do wielkości miejscowości w gminie. Wpływ na decyzję o budowie kanalizacji ma również konieczność ochrony obszaru chronionego oraz niebezpieczeństwo zamknięcia ujęcia wody. Ponadto każdy mieszkaniec gminy ma prawo do korzystania z infrastruktury publicznej, a zapewnienie tego należy do ustawowych zadać samorządu lokalnego. Dlatego Gmina Police realizuje sukcesywnie inwestycje związane m.in. z kanalizacją poszczególnych miejscowości.

4. W nawiązaniu do słów:

„Kolejne konfitury to tzw. koszty pośrednie: księgowa, kierownik, koordynator i inny personel. Do 7 proc., też z limitem kwotowym – w tym przypadku pół miliona. Te bonusy będzie rozdzielać gminna władza.”

informuję:

Regulamin Konkursu daje takie możliwości, jednak Gmina Police nie skorzystała z możliwości włączenia do kosztów kwalifikowanych projektu wynagrodzeń za pracę personelu, odpowiedzialnego za zarządzanie przedsięwzięciem. Oznacza to, że wytypowane przez Burmistrza do tego zadania osoby, reprezentujące Urząd Miejski w Policach i spółkę ZWiK, będą pracować przy realizacji tego projektu w ramach obowiązków służbowych. Ewentualne dodatkowe koszty dotyczyć mogą zlecania w razie potrzeby na zewnątrz doradztwa specjalistycznego.

5. W nawiązaniu do słów:

„Otóż przy inwestycjach z unijnym dofinansowaniem można do 3 proc. kosztów przeznaczyć na promocję. Jest też limit kwotowy – 50 tys. zł – i to on będzie miał w tym przypadku zastosowanie.”

informuję:

Promocja projektu – jak wynika z Regulaminu Konkursu – jest obowiązkowa. W projekcie poza zakupem i montażem tablic informacyjnych przewiduje się szeroką kampanię informacyjną w prasie i innych mediach oraz za pośrednictwem materiałów drukowanych nt. dofinansowania przyłączy dla mieszkańców oraz znaczenia budowy kanalizacji dla ochrony czystości wód podziemnych.

One Thought to “Woda drożeje bo musi”

  1. […] z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną” – czytamy w nadesłanym z magistratu wyjaśnieniu do artykułu „Dlaczego drożeje woda”. Ano […]

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.