Wojewoda zachęca. Czy policka rada miejska może? [aktualizacja]

Wojewoda zachodniopomorski zachęca samorządy do podejmowania uchwał głosowanych na odległość. Nie wiadomo jednak, czy policka rada miejska może działać w taki sposób.

„Nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał” – czytamy w komunikacie wojewody. – „Uchwały podjęte zgodnie z regulacjami ustawowymi i statutowymi, niezawierające postanowień sprzecznych z prawem, przyjęte na sesji zwołanej przy wykorzystaniu elektronicznego systemu, nie będą kwestionowane w trybie nadzoru.”

Wojewoda zastrzega jednak, że sesja rady musi być zwołana i przeprowadzona zgodnie z prawem, a także z zapisami zawartymi w statucie samorządu.

– Nie mamy możliwości statutowych, żeby zwołać sesję zdalną – mówi Grzegorz Ufniarz, przewodniczący polickiej rady miejskiej. – Mamy nadzieję, że parlament wprowadzi specjalne przepisy, które nam to umożliwią. To dotyczy nie tylko naszej gminy.

Uzupełnienie od redakcji: Grzegorz Ufniarz odpowiadał na nasze pytanie o zwołanie zdalnej sesji jeszcze zanim wojewoda wydał swój komunikat. Nie polemizował z nim. Po opublikowaniu komunikatu poinformował, że sprawa zostanie skonsultowana z prawnikami i jeżeli będzie to możliwe, zwoła zdalną sesję na 31 marca.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.