Wyższe limity dla rencistów i emerytów. Mogą zarabiać więcej

finanse i rachunki

Od 1 czerwca renciści i niektórzy emeryci mogą dorobić więcej bez zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty z ZUS. Nowe limity to 3465,70 i 6436,30 zł miesięcznie.

Ograniczenia nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). One mogą dorabiać bez ograniczeń.

Limitu nie mają też osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. To samo dotyczy rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Pozostali muszą pamiętać o ograniczeniach. Najbardziej restrykcyjne są one dla osób pobierających rentę socjalną. Jeśli zarobią więcej niż 3465,70 zł w ciągu miesiąca, świadczenie będzie zawieszone.

Dla reszty przekroczenie tego pułapu oznacza zmniejszenie wypłaty z ZUS o kwotę przekroczenia. Ale nie więcej niż o:

  • 599,04 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 449,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 509,22 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba

W tych grupach zawieszenie świadczenia następuje, gdy zarobią ponad 6436,30 zł miesięcznie.

Nowe progi mają obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r.

fot. Pixabay

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.