Wyższe limity dla rencistów i emerytów. Mogą zarabiać więcej

finanse i rachunki

Od 1 czerwca renciści i niektórzy emeryci mogą dorobić więcej bez zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty z ZUS. Nowe limity to 3465,70 i 6436,30 zł miesięcznie.

Ograniczenia nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). One mogą dorabiać bez ograniczeń.

Limitu nie mają też osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. To samo dotyczy rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Pozostali muszą pamiętać o ograniczeniach. Najbardziej restrykcyjne są one dla osób pobierających rentę socjalną. Jeśli zarobią więcej niż 3465,70 zł w ciągu miesiąca, świadczenie będzie zawieszone.

Dla reszty przekroczenie tego pułapu oznacza zmniejszenie wypłaty z ZUS o kwotę przekroczenia. Ale nie więcej niż o:

  • 599,04 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 449,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 509,22 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba

W tych grupach zawieszenie świadczenia następuje, gdy zarobią ponad 6436,30 zł miesięcznie.

Nowe progi mają obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r.

fot. Pixabay

Leave a Comment