Z nimi łatwiej. Oto „Osobowości Roku” z Polic

Sołtyska, sołtys, informatyk, społecznik. Na nich można liczyć. Pomagają, organizują, zarządzają, promują… Bezinteresownie, dla innych. Kapituła konkursu „Razem możemy więcej” ich wyróżniła, przyznając tytuł „Osobowość Roku”.

Pierwsze miejsce w tym powiatowych konkursie przypadło Karinie Mazurkiewicz, sołtys Niekłończycy.

– Zaangażowana w życie społeczne, pełna życzliwości – przedstawiał laureatkę Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu Polickiego. – Organizuje regularne akcje społeczne, warsztaty rękodzielnicze, florystyczne i wiele innych projektów. Wzbogaca walory turystyczne miejscowości. Realizuje bardzo owocną integrację mieszkańców.

Drugie miejsce przyznano sołtysowi Brzózek Tomaszowi Andrzejewskiemu. Tutaj zwrócono m.in. uwagę na sukces jego inicjatywy „Czyn Społeczny”, która zmobilizowała mieszkańców miejscowości do wspólnej aktywności i zaangażowania.

Nagroda za trzecie miejsce w tej kategorii trafiła do policzanina – Mariusza Wojdaka.

– Z zawodu informatyk, realizator projektu „Zbiórka laptopów dla potrzebujących uczniów szkół w Policach” – przedstawiano tego laureata. – Projekt ten zakończył się dużym sukcesem, bo w okresie od 1 kwietnia do 21 maja 2021 roku udało się zorganizować, poddać serwisowi i przekazać nieodpłatnie do sześciu polickich szkół, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Policach aż 45 laptopów. Sprzęt ten trafił do najbardziej potrzebujących uczniów. Ale to nie wszystko. Działalność społeczna pana Mariusza się nie zakończyła. Dalej działa. Do dziś pozyskuje, usprawnia i przekazuje nieodpłatnie, na własność, sprzęt komputerowy wszystkim tym, którzy potrzebują go do nauki.

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło zaś do Zdzisława Gorącego.

– Znany nam wszystkim wolontariusz – przedstawiała go Beata Chmielewska z zarządu powiatu. – Jego działania na rzecz osób niepełnosprawnych obserwujemy i podziwiamy od wielu lat. W tegorocznej edycji wyróżnienie przyznano za działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, bezdomnych i przebywających w pieczy zastępczej poprzez tworzenie miejsc pracy w trzech punktach gastronomiczno-handlowych prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną „Pożyteczni”.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.