Zamkną basen na rok

pływak na basenie

Basen w Policach musi zostać zamknięty, może nawet na rok. Ale stanie się to najwcześniej w połowie przyszłego roku. 

Będzie generalny remont polickiej pływalni. Jest niezbędny, bo użytkowana jest już od 23 lat. Wymaga modernizacji. A właśnie jest okazja, aby wykonać ją z pomocą środków zewnętrznych. Powiat policki pozyskał dofinansowanie na „zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”.

Projekt wprawdzie dotyczy także budynków szkoły i internatu, ale to dla pływalni zakres planowanych prac jest największy. Modernizacja energetyczna basenu ma objąć nie tylko wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku, ale też m.in.: budowę nowego węzła cieplnego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, budowę wentylacji mechanicznej, budowę nowego źródła ciepła do podgrzania wody, montaż baterii słonecznych.

Łączna wartość projektu (na prace w budynkach szkoły, internatu i basenu) wynosi ponad 5,6 mln zł. Uzyskane dofinansowanie może wynieść połowę tej kwoty, czyli ponad 2,8 mln zł.

Ale z basenu bez przeszkód będziemy mogli korzystać jeszcze przynajmniej przez 10 miesięcy.

Remont basenu mógłby się rozpocząć najwcześniej w połowie 2018 roku – wyjaśnia Beata Chmielewska z zarządu powiatu.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.