Zamknięta droga w Dobrej. Na trzy dni

fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Z powodu naprawy kanalizacji od 18 sierpnia (środa) do 21 sierpnia (sobota) zamknięta będzie droga w centrum Dobrej. Zablokowany zostanie odcinek o długości ok. 20 m – od skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Graniczną do budynku straży pożarnej.

Dokładne miejsce robót wskazane jest na umieszczonej wyżej mapce. Naprawiana będzie uszkodzona kanalizacja deszczowa w ciągu drogi powiatowej nr 3907Z, na odcinku od studni zlokalizowanej przy głównej siedzibie Urzędu Gminy Dobra do studni w pobliżu posesji „ul. Graniczna 23”.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.