Zarząd powiatu polickiego z wotum zaufania i z absolutorium

Radni powiatu polickiego przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu. Wcześniej debatowali nad „Raportem o stanie powiatu polickiego” (to formuła, która dopiero w tej kadencji weszła do porządków obrad wszystkich samorządów). Udzielili też zarządowi absolutorium.

Wynik głosowania nad wotum zaufania to 10 – za i 7 – wstrzymujących się. W głosowaniu nad absolutorium było 14 – za i 4 wstrzymujących się.

W debacie nad raportem radny Jacek Fabisiak (Gryf XXI) zwracał uwagę na zbyt lekkie i lakoniczne potraktowanie kwestii bezpieczeństwa.

Radny Shivan Fate (Koalicja Obywatelska) pochwalił zarząd, że ten sam podjął się opracowania raportu, a nie – wzorem innych samorządów – zlecił to na zewnątrz. A także za to, że dobrze realizowane są w powiecie zadania z zakresu opieki społecznej. Za to wytykał zbyt małe zainteresowanie turystyką w powiecie.

Radny Albin Majkowski (Koalicja Obywatelska) także poruszył kwestie bezpieczeństwa. Podkreślał potrzebę większej staranności przy analizie raportów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Przewodniczący rady, Cezary Arciszewski (Gryf XXI), zwracał uwagę na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W tej kwestii w powiecie dzieją się dobre rzeczy, jak działania polickiego koła PSONI i hospicjum – podkreślał przewodniczący. – To zasługa tych organizacji, ale z naszej strony też było ziarenko pomocy, dobry klimat.

Radna Aneta Rejczyk-Matysiak (KWW „Lokalni”), podkreślała potrzebę współpracy z zarządem.

Każdy z nas przeczytał raport i widzi, że decyzje zarządu są bardzo trudne – mówiła. – Zawsze brakuje pieniędzy, chciałoby się mieć ich więcej. Rozumiem, że zarząd ma problem. Są pewne niedociągnięcia, ale przy tak ograniczonych finansach zarząd musi sobie radzić. Trzeba już myśleć o tym, jak na przyszły rok pozyskać pieniądze na drogi.

Dziekujemy za te głosy, krytyczne, merytoryczne – mówił starosta Andrzej Bednarek. – Debata będzie miała sens, jak będziemy rozmawiać szczerze. Dla nas ten raport jest też takim momentem refleksji. Wyciągnęliśmy wnioski to będzie miało odzwierciedlenie w przyszłych decyzjach i działaniach.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.