Zasiłek opiekuńczy dla rodziców na kolejne dwa tygodnie. Można już wnioskować o wypłatę

szyld ZUS w Szczecinie

Trwają prace nad wydłużeniem 14-dniowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dni. Nowe przepisy mają obowiązywać wstecz, od 26 marca tego roku. Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę tego świadczenia.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego przypomina Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.Na podstawie decyzji o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 roku.

Rodzice, którym kończy się dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy, mogą więc złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na kolejny okres.

Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory – podpowiada Karol Jagielski. – Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Rodzice mogą też wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, ale wtedy będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz, który jest na stronie ZUS – Z-15A i oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak nawet po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować pracodawcę, zleceniobiorca zaś zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą ZUS.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.