Zmiany w komunikacji miejskiej

autobus komunikacji miejskiej Police - Szczecin

Od 1 lutego (piątek) wprowadzone zostaną zmiany na linii 121. Autobusy będą jeździły na wydłużonej trasie Głębokie – Sławoszewo

Nie wszystkie – w dni powszednie w godzinach szczytu wybrane kursy wykonywane będą na dotychczasowej trasie (Głębokie – Grzepnica).

Jednocześnie wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy. Częstotliwość kursowania będzie zachowana.

Przystanek końcowy w Sławoszewie (nr 69411) zlokalizowany zostanie w ciągu ul. Złotej przy skrzyżowaniu z ul. Opalową.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.