ZUT i polickie Azoty tworzą Akademię Wodorową

fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny tworzą w Szczecinie Akademię Wodorową. Powstaje ona w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej

GA i ZUT podpisały umowę dotyczącą organizacji i prowadzenia Akademii Wodorowej.Tym samym formalnie rozpoczęła ona działalność. 7 marca ruszył nabór do pierwszej edycji programu.

– Kiedy w listopadzie ubiegłego roku uroczyście inaugurowaliśmy Zachodniopomorską Dolinę Wodorową, zarysowaliśmy konkretne cele w ramach tej inicjatywy – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA. – Szczególnie ważne jest zacieśnienie współpracy biznesu z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach technologii wodorowych.

– Potencjał Grupy Azoty, w tym nowoczesne technologie wykorzystywane w naszych spółkach, w połączeniu z dorobkiem naukowym ZUT oraz różnorodnym doświadczeniem pozostałych sygnatariuszy ZDW, stanowią gwarancję powodzenia tej niezwykle ważnej misji, jaką jest budowa i rozwój gospodarki wodorowej w naszym województwie – podkreśla Mariusz Grab, prezes GA Zakłady Chemiczne „Police” SA. – Aby to było możliwe, potrzebujemy wysoko wykwalifikowanej kadry, wyspecjalizowanej w innowacyjnych technologiach wodorowych, która będzie potrafiła je wykorzystać już w praktyce.

– Posiadamy i rozwijamy unikatową infrastrukturę badawczą, która umożliwia krajowym i zagranicznym podmiotom realizację badań i projektów badawczo-rozwojowych w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych – podkreśla dr hab. inż. Jacek Wróbel, rektor ZUT. – Liczymy na to, że podpisana umowa będzie inicjowała ścisłą współpracę w zakresie kształcenia młodych i zdolnych ludzi, którzy będą w przyszłości odpowiedzialni za budowę polskiego zielonego przemysłu.

Akademia przeznaczona jest dla studentów i absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich na kierunkach technicznych lub rolniczych, którzy z ostatniego semestru kształcenia osiągnęli średnią ocen co najmniej 4.0 (w przypadku absolwentów – ukończyli studia ze średnią 4.0 lub wyższą). Kształcić się mogą także doktoranci szkoły doktorskiej, którzy są autorami lub współautorami co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie indeksowanym na liście Journal Citation Reports. Zainteresowani w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie mogą mieć jeszcze ukończonego trzydziestego roku życia. Kandydat, poza spełnieniem formalnych kryteriów, będzie musiał także wykonać zadanie opisowe.

Zajęcia w Akademii prowadzić będą przede wszystkim specjaliści związani z technologiami wodorowymi oraz pracownicy naukowi ZUT. Potrwają od maja do lipca i odbywać się będą w weekendy, w budynkach uczelni, a w kolejnych edycjach również w siedzibach partnerów. Najlepsi studenci będą mogli przetestować w jednostkach badawczo-rozwojowych Grupy Azoty własne innowacyjne projekty wodorowe, opracowane podczas zajęć. Warunkiem ubiegania się o staż w Grupie Azoty będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie Akademii.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.