120 milionów zysku w polickich Azotach

Azoty Police z zyskiem

Blisko 120 mln zł zysku netto uzyskała Grupa Azoty Police po trzech kwartałach. To o około 40 mln zł więcej niż w takim samym okresie roku ubiegłego.

– To jeden z najwyższych w historii wyników odnotowany po trzech kwartałach, jaki udało się osiągnąć polickiej – podkreśla jej prezes Wojciech Wardacki. – To efekt między innymi rekordowej sprzedaży bieli tytanowej, bardzo dobrych wyników sprzedaży nawozów, długoterminowych kontraktów zakupu surowców, a także oszczędności w kosztach funkcjonowania.

GA Police sprzedała pigmenty, w tym biel tytanową,  za 285 mln zł. Jednak to nie wielkość sprzedaży wpłynęła na wyjątkowy wynik, lecz głównie wysokie ceny produktu na rynkach światowych.
Dziewięć pierwszych miesięcy roku to także bardzo dobra sprzedaż nawozów. Mimo konkurencji nawozów importowanych z Rosji i Norwegii spółka utrzymała silną pozycję na rynku sprzedając nawozy za ponad 1,5 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego. Wynik ze sprzedaży był wyższy o blisko 8,5 proc.

Rok 2017 to też kolejny, w którym spółka odnotowuje oszczędności w tzw. zarządzie ogólnym, czyli w funkcjonowaniu jej administracji i zarządzaniu. Porównując trzy kwartały roku bieżącego i ubiegłego oszczędności te sięgnęły kilkunastu milionów złotych.

Osiągane przez spółkę dobre wyniki pozwalają jej na bezpieczną kontynuację budowy instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu. Inwestycja, obecnie szacowana na ponad 5 mld zł, prowadzona przez powołaną przez GA Police spółkę celową PDH Polska SA, otrzymała zezwolenie na działalność w podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co przełoży się w przyszłości na oszczędności podatkowe.

Dobra sytuacja finansowa pozwala spółce na kontynuowanie i planowanie także innych inwestycji. W planie jest modernizacja linii produkcyjnej kwasu fosforowego, a na ukończeniu – budowa instalacji odsiarczania spalin.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.