2000+ od marszałka

dziecko z misiem

Rodzice będą mogli dostać prawie 2400 zł dofinansowania na opiekę nad małym dzieckiem. Ale tylko niektórzy.

Samorząd województwa rozpoczął program o nazwie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Chodzi w nim o finansowe wsparcie rodziców dzieci, które nie ukończyły jeszcze 3 lat. Zwłaszcza o mamy, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Ale także o bezrobotnych lub biernych zawodowo rodziców pozostających poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad małymi dziećmi.

W ramach programu można będzie uzyskać refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy opłacenia opiekuna dziennego lub niani. Kwota refundacji może wynieść do 2375 zł.

Wsparciem ma zostać objętych 700 opiekunów, w tym 665 kobiet z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program ma być realizowany do końca 2020 roku i kosztować prawie 14 milionów złotych.

Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy i uzyskać dzwoniąc pod numer: 91-42-56-146, 91-42-56-147 lub 91-42-56-148.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.