Azoty wracają z Afryki

Azoty Police z zyskiem

Polickie Azoty zawarły ugodę ze spółką DGG ECO w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży senegalskiej firmy African Investment Group (AFRIG). Jeśli zostanie wypełniona, GA Police odzyskają prawie 29 mln dolarów, które zapłaciły za udziały.

W zawartym porozumieniu strony potwierdzają nieosiągnięcie celów założonych w zawartej w 2013 r. umowie – informuje Przemysław Borowiecki z biura prasowego polickiej spółki. – W tym brak spodziewanych korzyści z dostaw surowców wydobywanych i dostarczanych przez AFRIG. To ostatnie było zresztą bezpośrednią podstawą dokonanych przez GA Police korekt i odpisów dotyczących aktywów rozpoznanych w związku z zakupem akcji AFRIG, jak i skierowania roszczeń o zwrot nienależnych transz.

Zarząd polickiej spółki zastrzega, że finalizacja porozumienia nie jest przesądzona. Zależy od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, wywiązania się drugiej strony ze zobowiązania do zapłaty pierwszej transzy zwrotu i uzyskania gwarancji bankowej zabezpieczającej spłatę reszty.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.