Azoty zapłacą pracownikom za opiekę nad dziećmi

zakłady chemiczne w Policach

Zarząd Grupy Azoty „Police” zdecydował, że firma wspomoże finansowo tych pracowników, którzy muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom, a nie dostaną wypłaty z ZUS.

– W związku z decyzją rządu dotyczącą zamknięcia placówek oświatowo–wychowawczych i przyznaniem zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, a także rozumiejąc sytuację naszych Pracowników, z których wielu sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 8 do ukończenia 12 roku życia, a którzy nie będą mogli skorzystać z ww. zasiłku płatnego przez ZUS,, Zarząd Grupy Azoty Police zdecydował o przyznaniu im świadczenia, które może wspomóc organizację realnej opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowo–wychowawczych. Świadczenie w postaci udzielenia dni wolnych od pracy na zasadach zasiłku opiekuńczego (tj. odpłatność 80% podstawy, z włączeniami zawartymi w ZUZP) dla zwiększonej grupy Pracowników, zostanie sfinansowane ze środków Grupy Azoty Police – czytamy w komunikacie spółki.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.