Będą pieniądze dla organizacji pozarządowych – zapewnia burmistrz Polic

urząd miejski w Policach
fot.archiwum

W internetowych serwisach społecznościowych pojawiły się informacje, że w budżecie Gminy Police na 2022 rok nie ma pieniędzy na dotacje dla organizacji pozarządowych – czyli m.in. na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Burmistrz Polic wydał oświadczenie w tej sprawie. Zapewnia w nim, że omawiany dokument to dopiero projekt budżetu, i że w ostatecznej wersji pieniądze dla organizacji pozarządowych się znajdą.

Rosnące koszty bieżące naszego samorządu z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów, na podstawie których tworzony był złożony projekt budżet Gminy Police na rok 2022 spowodował konieczność wprowadzenia tymczasowych rozwiązań, które stworzyły wrażenia braku finansowania działań realizowanych przez nasze organizacje pozarządowe.

Oświadczam, że przyjęte rozwiązanie ma charakter tymczasowy, dając tym samym sobie niezbędny czas do prowadzenia dalszych analiz i korekt wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami Rady Miejskiej w Policach w zakresie znalezienia finansowania m.in. dla organizacji pozarządowych.

Pragnę podkreślić, że wspomniany projekt podlega dalszym etapom zmian, przygotowując ostateczną propozycję uchwały budżetowej na rok 2022 procedowaną przez organ uchwałodawczy tj. Radę Miejską na zaplanowanym na dzień 21 grudnia br. posiedzeniu Rady Miejskiej w Policach.

Wieloletni dorobek naszych organizacji pozarządowych działających w różnych dziedzinach w tym również w zakresie kultury i sportu jest ważną częścią dorobku samorządu polickiego, a wielomilionowe wsparcie finansowe ostatnich lat przekazywane przez Gminę Police dla organizacji jest bezspornym argumentem, iż współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych było dla mnie i nadal jest priorytetem pełnionego urzędu. – czytamy w oświadczeniu.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.