Będą transmisje i nagrania sesji

na sesji rady powiatu polickiego

W nowej kadencji nagrywanie i transmitowanie posiedzeń rady będzie obowiązkowe i każde głosowanie będzie tak naprawdę imienne. A 300 mieszkańców będzie mogło przygotować własny projekt uchwały.

Radni powiatu polickiego uchwalili więc nowy statut. Podobna uchwała ma być we wtorek (30 października) podjęta w gminie.

Konieczność uchwalenia nowego statutu wynika ze zmian przepisów o samorządzie powiatowym, gminnym i wojewódzkim – mówi Mirosław Antoniewicz, sekretarz powiatu. – Zmiany weszły już w życie, ale zastosowanie mają od przyszłej kadencji, czyli od 16 listopada. Wskazać mogę kilka obszarów, w których trzeba było dokonać zmian. A z uwagi na to, że dotyczyły one kilkudziesięciu przepisów, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli będzie to nowy statut.

Nowinki w nowej kadencji to:

  • obowiązek transmisji i utrwalania sesji rady
  • rozpatrywanie raportu o stanie powiatu
  • podejmowanie uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla zarządu
  • zmiana sposobu głosowania na taki, który pozwala utrwalać imienne wyniki
  • obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji
  • 14-dniowy termin na odpowiedź na zapytanie lub interpelację
  • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Część tych rzeczy istniała już w samorządach, ale na zasadach dobrowolności. W powiecie polickim na przykład obywatele od dawna mają inicjatywę uchwałodawczą – tylko że do tej pory musieli zebrać 400 podpisów pod swoim projektem. Teraz ta liczba wyniesie 300.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.