Będą wybierać młodzieżowego lidera powiatu

Radni powiatu polickiego przyjęli nowy regulamin lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania uzdolnionych uczniów. Zmiany dają samorządowi możliwość wspierania w nauczaniu na odległość, a także wyróżnienia jednego ucznia lub absolwenta w roku za wyjątkowe dokonania.

– Proponujemy dołożenie punktów, które wynikają z obecnej sytuacji, czyli dotyczą wspierania uczniów w zakresie nauczania na odległość – mówi Beata Chmielewska z zarządu powiatu.

Kolejna zmiana została wprowadzona z inicjatywy przewodniczącego rady powiatu.

– Wprowadzamy dodatkową nagrodę, która ma na celu wyróżnienie jednego ucznia lub absolwenta w roku – relacjonuje Beata Chmielewska. – I to miałaby być nagroda pod nazwą „Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego”. Myślimy, że byłoby wskazane, aby jedna osoba w roku, która dokonała rzeczy absolutnie nadzwyczajnej w porównaniu z innymi, została w ten sposób wyróżniona.

Celem nowego wyróżnienia jest, zgodnie z nowym regulaminem, promowanie wśród uczniów wiedzy oraz aktywnej postawy sportowej, naukowej, społecznej lub twórczej.

Oczywiście nadal ci uczniowie, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub w działalności na rzecz społeczności lokalnej, będą wyróżniani nagrodą starosty.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.