Bez obchodów Dnia Chemika. Azoty odwołują imprezy

festyn z okazji dnia chemika

Grupa Azoty w tym roku nie będzie organizować obchodów Dnia Chemika. Tłumaczy, że to z troski o bezpieczeństwo pracowników, ich rodzin oraz innych uczestników organizowanych przez spółkę imprez.

Dni Chemika to cykl imprez organizowanych w miejscach funkcjonowania głównych spółek Grupy Azoty. Znaczna część z nich ma charakter otwarty i adresowana jest nie tylko do pracowników i ich rodzin, ale również do środowisk lokalnych. Co roku odbywały się także na terenie gminy Police.

Decyzja o całkowitej rezygnacji z organizacji tych wydarzeń w 2020 roku wynika, jak tłumaczą Azoty, z sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz wprowadzonych w związku z tym obostrzeniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

– W chwili obecnej imprezy masowe nie są możliwe. Mając na względzie rozwój sytuacji i podawane informacje trudno nakreślić realną perspektywę możliwości i warunków organizacji Dni Chemika w takim kształcie, jak zwykliśmy je obchodzić. Stąd ta trudna i z ciężkim sercem podjęta decyzja, bo uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach, miałem okazję przekonać się, jak dużą popularnością cieszą się one w lokalnych społecznościach. Mam jednak nadzieję, że już w przyszłym roku wrócimy do tej miłej tradycji i będziemy świętować Dzień Chemika jeszcze huczniej niż dotychczas – mówi (cytowany w komunikacie firmy) dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty przypomina także, że rezygnując z jednych działań na rzecz lokalnych społeczności, spółki Grupy Azoty zaangażowały się aktywnie w inne – związane ze zwalczaniem epidemii.

Cztery kluczowe spółki zdecydowały się przekazać łącznie ponad 3 mln zł darowizn dla szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych na zakup sprzętu i wyposażenia. Ponadto spółki Grupy Azoty m.in. użyczają 40 samochodów służbowych placówkom służby zdrowia i służbom sanitarnym do przewozu próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów. Przekazały też darowizny rzeczowe w postaci sprzętu ochrony osobistej i płynów odkażających dla placówek medycznych i służ sanitarnych.

Fot. archiwum

Na zdjęciu: W ostatnich latach polickie obchody Dnia Chemika odbywały się w Trzebieży.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.