Kamil Olszewski pozostaje radnym. Sąd oddalił skargę rady miejskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w czwartek (14 maja) oddalił skargę Rady Miejskiej w Policach na decyzję wojewody o uchyleniu uchwały pozbawiającej mandatu radnego Kamila Olszewskiego.

Przypomnijmy: policka rada miejska w listopadzie 2019 r. przyjęła uchwałę o pozbawieniu mandatu radnego Kamila Olszewskiego (PiS). A zaczęło się od tego, że przewodniczący Grzegorz Ufniarz zażądał od radnego Olszewskiego wykazania, że w czasie wyborów mieszkał na terenie gminy Police.

Później rada zleciła komisji rewizyjnej zbadanie sprawy. Ta zaś orzekła, że radny Olszewski w czasie wyborów w gminie Police nie mieszkał, w związku z czym nie ma prawa być radnym. I rada na tej podstawie podjęła uchwałę pozbawiającą go mandatu. A wojewoda (jako organ nadzoru) ją uchylił jako sprzeczną z prawem.

Rada w tej sytuacji zdecydowała (na nadzwyczajnej sesji, zwołanej 16 stycznia tego roku na wniosek radnych koalicji rządzącej) o zaskarżeniu rozstrzygnięcia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W czwartek (14 maja) WSA wydał wyrok, którym oddalił to zaskarżenie, co oznacza, że podtrzymał decyzję wojewody. Radzie Miejskiej w Policach przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.