Bezrobocie rośnie. Kolejny miesiąc

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy grudzień będzie kolejnym miesiącem wzrostu bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2019 r. wyniosła 6,6%. W październiku było to 6,5%.

Natomiast według wstępnych informacji bezrobocie w regionie na koniec grudnia 2019 roku może wynieść 6,8%.

W grudniu w województwie było 41.811 zarejestrowanych bezrobotnych. To o 1060 osób więcej niż w listopadzie, chociaż mniej niż w grudniu 2018 r. (o 4191).

W grudniu 2019 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w województwie łącznie 4734 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (6752 w listopadzie).

fot. Gerd Altmann / Pixabay

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.