Budżet 2019. Co się udało w Policach

Na czerwcowej sesji polickiej rady miejskiej można się było dowiedzieć, co samorząd zrobił za gminne pieniądze w roku 2019. Wiceburmistrz Jakub Pisański opowiedział o inwestycjach, a wiceburmistrz Maciej Greinert – o wydatkach bieżących, czyli np. tych na oświatę. Ale nie tylko.

– Od stycznia 2019 r. wprowadzona została darmowa komunikacja gminna dla wszystkich pasażerów linii samorządowej, plażowej i działkowej – przypomniał Maciej Greinert. – W tamtym roku na przewozy tymi liniami wydaliśmy ponad 1,8 mln złotych. Kontynuowaliśmy też projekt bezpłatnych przejazdów dla uczniów. W 2019 r. wydaliśmy ponad 1,36 mln złotych na dofinansowanie przejazdów młodzieży.

Oprócz tego gmina w 2019 r. wydawała pieniądze m.in. na:

 • działalność Miejskiego Ośrodka Kultury
 • działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • szkoły
 • przedszkola
 • żłobek
 • Ochotniczą Straż Pożarną (cztery jednostki: w Policach, Tatyni, Tanowie i Trzebieży, dwie ostatnie należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego)
 • bezpieczeństwo nad wodą
 • dofinansowanie modernizacji ogrzewania
 • program usuwania azbestu

– Rok 2019 rok był ostatnim takim normalnym rokiem, beztroskim, prostym, łatwym – powiedział Jakub Pisański. – Ten (2020), w związku z tym, co się wokół nas dzieje, już taki nie jest.

Najważniejsze inwestycje gminne ukończone w roku 2019:

 • modernizacja wiaduktu na ul. Kuźnickiej
 • ścieżki rowerowe (odcinek wzdłuż ośrodka żeglarskiego oraz odcinek na nasypie od ul. Brzozowej do ul. Kwiatkowskiego w Trzebieży, odcinek w Policach na ul. Piaskowej)
 • węzeł przesiadkowy na pl. Chrobrego
 • pętla autobusowa w Bartoszewie
 • ulica łącząca Leśne Przedszkole (nr 6) z ul. Wróblewskiego
 • pierwszy etap modernizacji ul. Kochanowskiego
 • postój leśny w Jasienicy
 • termomodernizacja budynków socjalnych przy ul. Bankowej 20-22

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.