Budżet obywatelski w Policach. Mniej pieniędzy i zmiany

W lutym ma się zacząć przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Policach. Wiadomo już, że pieniędzy do podziału ma być mniej. Będą też inne zmiany.

– Przyjmowanie projektów ma się zacząć 17 lutego – mówi Maciej Usewicz, zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego w polickim urzędzie miejskim. – Procedurę chcielibyśmy zamknąć 21 czerwca, kiedy zakończyłoby się dwutygodniowe głosowanie.

W 2020 r. policzanie będą decydować o budżecie obywatelskim na rok 2021. Wiadomo, że do podziału będzie o 300 tys. zł mniej niż w ostatniej edycji.

– Chcemy przeznaczyć 750 tys. zł na projekty miejskie i 250 na projekty sołeckie – mówi Maciej Usewicz. – Zamierzamy też zmienić sposób głosowania. Każdy będzie miał do dyspozycji 5 punktów, które będzie mógł podzielić dowolnie. Do tej pory można było głosować na dowolną liczbę projektów, ale niewiele osób z tego korzystało. Większość oddawała głos na jeden.

W kolejnej edycji będzie więc można oddać 5 głosów na jeden projekt. Albo po 1 głosie na pięć projektów. Albo 2 głosy na jeden, 3 na inny. Możliwości jest sporo.

Kolejna zmiana to rezygnacja z dyżurów w sołectwach i radach osiedli. Większość głosów i tak jest bowiem oddawana przez Internet. Jeśli ktoś będzie jednak chciał oddać papierową kartę, będzie ją musiał dostarczyć do urzędu – wysłać pocztą lub złożyć w sekretariacie.

Wszystkie przedstawione zmiany to pomysły urzędników. Mieszkańcy (i radni) mogli składać własne propozycje w konsultacjach zorganizowanych na przełomie listopada i grudnia. Nie wpłynęła ani jedna.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.