Czas do szkoły. Rekrutacja pierwszaków

fot. archwium

W poniedziałek, 6 marca, zaczyna się rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2023/2024 w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police. Nabór jest prowadzony przy pomocy systemu elektronicznego. Jest dostępny pod adresem rekrutacja-szkola.ug.police.pl. Do korzystania z niego wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową.

W systemie w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje” będą umieszczone wszystkie niezbędne dokumenty oraz instrukcje. W okresie od 6 marca od godz. 8:00 do 24 marca do godz. 15:00 będzie można zgłaszać do przyjęcia dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły, a także wnioskować o przyjęcie dziecka spoza tego obwodu (wraz z potrzebnymi w takiej sytuacji dokumentami).

Wnioski składają rodzice lub opiekunowie prawni. Można je podpisać profilem zaufanym albo wydrukować dokumenty i złożyć je w sekretariacie szkoły wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

Do klas I w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2016) objęte obowiązkiem szkolnym. Sześciolatki (urodzone w roku 2017) mogą być przyjęte na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Warunkiem jest odbycie przez nie w poprzednim roku szkolnym co najmniej rocznego wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci spoza obwodu są przyjmowane w postępowaniu uzupełniającym – jeśli placówka ma wolne miejsca.

Wykaz szkół publicznych, w których odbędzie się nabór, można znaleźć na stronie Gminy Police (police.pl).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.