Czas po „500 plus”

rodzina na spacerze

Można już kompletować wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres – 2017/2018. Będą one przyjmowane od 1 sierpnia. W gminie Police z programu korzysta  ponad 2,5 tysiąca rodzin. Średnio miesięcznie wypłacanych jest 3600 świadczeń, na łączną kwotę 1,75 mln zł.  Ale uwaga – są zmiany przepisów, które mogą niektórych pozbawić tego świadczenia.

Już 30 września kończy się pierwszy okres pobierania świadczeń wychowawczych 500+. Aby dalej je otrzymywać, należy złożyć nowy wniosek. Wnioski te będą przyjmowane od 1 sierpnia.

Zgodnie z przepisami nie można przyjmować wniosków wcześniej – wyjaśnia Marta Tokarski, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Wnioski, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie można składać: osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, drogą elektroniczną poprzez systemy bankowości elektronicznej (bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego) oraz portal Emp@tia i platformy PUE ZUS i epuap (tu wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany); można też wysłać je pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach tematem tym zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych ( I piętro) oraz Fundusz Alimentacyjny ( parter, p. 10) w godz. 7.30 – 15.30.

Aby umożliwić złożenie wniosku przez osoby pracujące, przewiduje się wydłużenie godzin pracy  Ośrodka do 17.00 (zwłaszcza w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik i listopad ) – dodaje dyrektorka.  – Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania wniosków w tym okresie  będą  umieszczane na początku każdego miesiąca na stronie internetowej OPS.

Dyrektorka zwraca też uwagę, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w dostępie do świadczenia 500+, które mają uszczelnić system.

Pierwsza zmiana dotyczy rodziców, którzy żyją w związku partnerskim lub konkubinacie. Wiele osób deklarowało  samotne wychowywanie dziecka w celu wyłączenia drugiego z rodziców ze składu rodziny i nie wliczania jego dochodu. Teraz  osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka będzie musiała mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Druga zmiana ma wyeliminować zjawisko dopasowywania  przez niektórych rodziców dochodu (do kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko) poprzez wyłączenie stosowania mechanizmu utraty dochodu – w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim czasie u tego samego pracodawcy.

Kolejna zmiana ma dotyczyć ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

(k)

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.