Darmowy bilet komunikacji miejskiej dla dziecka trzeba przedłużyć

kasownik w autobusie SPPK

Przypominamy: ubiegłoroczne bezpłatne uczniowskie bilety szczecińskiej komunikacji miejskiej są ważne tylko do końca września. Jeśli ktoś chce, aby jego dziecko nadal jeździło za darmo autobusami i tramwajami, musi mu „sieciówkę” przedłużyć.

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – oprócz placówek policealnych i przeznaczonych dla dorosłych. Uprawnienie nadawane jest do 30 września każdego roku. Ubiegłoroczne wkrótce stracą więc ważność.

Aby przedłużyć ważność darmowego biletu, trzeba się udać do dowolnej kasy ZDiTM i mieć ze sobą:
  • kartę SKA
  • ważną legitymację szkolną wg wzoru Ministra Oświaty i Wychowania
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez szkołę (jeżeli tej informacji nie ma w legitymacji)

Uprawnienia do darmowych przejazdów mają uczniowie mieszkający na terenie Szczecina oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Szczecin ma podpisane porozumienie w tej sprawie

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.