Dla osób w kryzysach psychicznych. Policki Ośrodek Wsparcia ma dodatkowe miejsca

Powiatowy Klub Samopomocy w Policach zaprasza do swojego ośrodka osoby potrzebujące specjalistycznego wsparcia w związku m.in. z kryzysem psychicznym. Od 1 września będzie tam pięć dodatkowych miejsc. Do 25 sierpnia trwa rekrutacja.

Dodatkowym atutem Klubu jest, jak informuje kierownik tej placówki, umiejętność komunikowania się terapeutów w języku migowym – są też wyznaczone dwa dni w tygodniu (w każdy czwartek i piątek), w których terapeuta zajęciowy, posiadający odpowiednie kwalifikacje, pracuje z osobą niesłyszącą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu : 739 064 535.

Powiatowy Klub Samopomocy w Policach jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym, przeznaczonym dla osób dorosłych (z powiatu polickiego) wykazujących różnego rodzaju kryzysy oraz zaburzenia psychiczne.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne. 

Uczestnikiem Klubu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • ma problemy w zakresie zdrowia psychicznego (osoba wykazująca różnego rodzaju kryzysy oraz zaburzenia psychiczne)
  • posiada aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry o stanie zdrowia bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wynikające z choroby psychicznej
  • ukończyła 18 rok życia
  • jest mieszkańcem powiatu polickiego

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o :

  • wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.harmoniaspoleczna.org bądź w siedzibie Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach 
  • przesłanie na adres Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach ul. Bankowa 11 FGH/5  bądź dostarczenie na adres: Powiatowy Klub Samopomocy w Policach ul. Kresowa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 

Rekrutacja trwa do 25 sierpnia 2021 roku.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.