Dla schorowanych seniorów w Policach

dom opieki przy ul. Korczaka w Policach

W Policach ma powstać regionalne centrum opieki dla niesamodzielnych seniorów i osób z chorobą Alzheimera. Są już zapewnione pieniądze na tę inwestycję. W tym roku ponad 3 mln złotych przeznaczą na nią gminy powiatu polickiego i sam powiat. W obiektach po zlikwidowanym ośrodku przy ul. Korczaka ma powstać m.in. hostel (czyli miejsce całodobowej opieki). Z różnych form aktywności ma tam korzystać 78 osób.

Burmistrz proponuje przeznaczyć 800 tys. zł na pomoc finansową dla powiatu polickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utworzenie regionalnego centrum wsparcia osób niesamodzielnych w Policach” – mówi Agnieszka Komor, sekretarz gminy Police. – Do tej pory dofinansowujemy pobyt mieszkańców gminy w domu Senior Wigor (obecna nazwa „Senior+” – red.). A to będzie coś więcej – docelowo w tym domu będzie mogło przebywać 78 osób, jego oferta będzie bogatsza, przewidziano nowe formy aktywności. To ma być dom wsparcia dziennego, ale projekt przewiduje też utworzenie hostelu dla osób niesamodzielnych – tutaj chodzi o osoby starsze lub z chorobą Alzheimera.

Ale 800 tysięcy złotych, przekazywane obecnie przez gminę Police do powiatu, będzie przeznaczone na samą inwestycję, czyli adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku. Dopiero później trzeba będzie ustalić koszty funkcjonowania placówki i wielkość dopłat samych podopiecznych oraz samorządów.

Obecnie jednak w gminie i powiecie nie ma ani jednego ośrodka publicznego, oferującego całodobowe wsparcie schorowanym seniorom i osobom z chorobami otępiennymi.

Starzejące się społeczeństwo to nowe wyzwanie – przyznaje starosta Andrzej Bednarek. – Ci seniorzy, którzy są zdrowi i silni, z niewielką pomocą finansową sami sobie zorganizują aktywność. Inną sprawą są kwestie dotyczące pomocy osobom niesamodzielnym. Obecnie mamy zarejestrowanych około 400 osób (seniorów – red.) w Polickim Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku, rejonowy oddział w Policach Polskiego Związku Emerytów i Rencistów to 200 osób, oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie – 80, Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży ma dwie swoje organizacje – jedna zrzesza 20 osób, a druga 60. Stobno – 60, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zakładów Chemicznych – 100 osób. To daje blisko tysiąc osób aktywnie uczestniczących w strukturach organizacji pozarządowych.

Dla tych, którym kondycja i stan zdrowia, nie pozwalają na aktywny udział w działaniach organizacji pozarządowych, jest jedyny w powiecie dzienny dom opieki: „Senior+”.

Cieszymy się, że 30 osób mamy w „Senior +” – dodaje Andrzej Bednarek. – Większość jest z gminy Police. Powiat przygotował go w swoich starych obiektach. Ale trzeba zrobić coś więcej. Mamy jeszcze obiekty po zlikwidowanym SOSW nr 2, niewykorzystane. Udało nam się ponad 5 mln złotych pozyskać właśnie na ten projekt.

Na inwestycję składa się kilka gmin z powiatu polickiego: 800 tys. zł przekazuje gmina Police, 600 tys. – Dobra, 100 tys. – Kołbaskowo. A 1,8 mln przeznacza powiat policki.

To oczywiście tylko początek wsparcia gmin.

Tego rodzaju inwestycje i zadania nie kończą się na otwarciu domu – zwraca uwagę Witold Król, przewodniczący rady miejskiej w Policach. – Pociągają one wydatki także w przyszłości, i to wydatki niemałe, więc musimy znać wagę tej decyzji. Osobiście rekomenduję podjęcie jej na tak.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.