Dobry wynik polickich Azotów w roku 2020

Prawie 124 mln zł zysku netto osiągnęła Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA w roku 2020. To o ponad 80 mln zł więcej niż w roku 2019. Z kolei sama Grupa Azoty „Police” osiągnęła zysk na poziomie prawie 84 mln zł, co jest wynikiem lepszym niż w poprzednim roku o ponad 23 mln zł.

– Biorąc pod uwagę trudne otoczenie rynkowe, w tym przede wszystkim trwającą pandemię i związane z nią obostrzenia w sferze gospodarczej, wyniki kształtują się na dobrym poziomie. Nie mogliśmy skorzystać z rządowego wsparcia finansowego w ramach tarczy antykryzysowej, ponieważ nie spełnialiśmy wymogów. To kolejne potwierdzenie, że Spółka jest w dobrej kondycji finansowej – podkreślił prezes GA „Police” Wojciech Wardacki.

Przychody w segmencie nawozów stanowiły ponad 80% przychodów ze sprzedaży Grupy i wyniosły prawie 2 mld zł. To wynik porównywalny z rokiem 2019. Z kolei przychody tego segmentu pigmentów, stanowiące 15% ogółu, wyniosły blisko 360 mln zł i były nieco wyższe od uzyskanych za rok 2019.

– W relacji do roku 2019 rok 2020 z jednej strony przyniósł niższe średnie roczne ceny sprzedaży, z drugiej natomiast spadki cen wielu surowców wykorzystywanych do produkcji, w tym głównie gazu ziemnego. Tym samym pozytywny wpływ niższych cen zakupu surowców w dużym stopniu zbilansował konsekwencje znaczącego obniżenia średnich cen sprzedaży – podkreślił Wojciech Wardacki.

Polickie Azoty aktywnie włączyły się w walkę z koronawirusem. Pomoc trafiła do jednostek zajmujących się zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu otrzymały m.in. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie czy Regionalny Szpital w Kołobrzegu. Od początku pandemii na walkę z koronawirusem Grupa Azoty „Police” przeznaczyła ponad milion złotych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.