Dodatkowy zasiłek. Z powodu nauki zdalnej.

szyld ZUS w Szczecinie
fot. archiwum

Z powodu wprowadzenia nauki zdalnej rodzice i opiekunowie mogą dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w czasie funkcjonowania szkół podstawowych i średnich w trybie nauki zdalnej – od 1 do 27 lutego 2022 roku.

– Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – ten dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.