Pieniądze na przedszkole lub opiekunkę. Dla bezrobotnych

W powiecie polickim osoby bezrobotne będą mogły dostać nawet 1200 zł miesięcznie na refundację kosztów opieki dla dziecka. Z tej formy pomocy będzie można korzystać nawet przez rok.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przystępuje do realizacji dwóch projektów („Voucher zatrudnieniowy” i „Aktywny Rodzic”) związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych. W pierwszym pracodawcy będą mogli dostać wsparcie na przygotowanie pracownika lub jego stanowiska pracy. Drugi oferuje refundację kosztów pobytu dziecka np. w przedszkolu lub u opiekunki.

Wśród dziewięciu Powiatowych Urzędów Pracy zakwalifikowanych do projektu „Aktywny Rodzic” jest PUP w Policach. W tym programie rodzice będą mogli starać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 5 – np. w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Wsparcie ma wynieść do 1200 zł miesięcznie, a z pomocy będzie można korzystać nawet przez rok. Ma to pomóc rodzicom podjąć oraz utrzymać zatrudnienie.

– Staraliśmy się zaproponować działania, wychodzące naprzeciw potrzebom młodych rodziców, dla których brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem jest główną barierą w powrocie na rynek pracy – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda. – Cieszymy się z tak dużego i przychylnego odzewu ze strony Powiatowych Urzędów Pracy, które będę naszym kluczowym partnerem w pilotażu .

Wsparciem ma zostać objętych 136 osób bezrobotnych zarejestrowanych w 9 powiatowych urzędach pracy, tj. w Białogardzie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Policach, Szczecinku, Świdwinie i Szczecinie.

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2021 r. wyniosła 7%. Na podstawie informacji z powiatowych urzędów pracy w grudniu 2021 r. szacuje się, że w województwie zachodniopomorskim jest około 43 tys. bezrobotnych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.